Liên hệ

Phát triển bền vững

Tầm nhìn / Sứ mệnh 

Xây dựng và phát triển hệ sinh thái đa lĩnh vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh Tập đoàn Sovico nhờ vào việc tận dụng tối ưu công nghệ và hệ thống côngty con đa dạng từ Tập đoàn Sovico

Tiên phong ứng dụng công nghệ số trong thiết kế các mô hình kinh doanh mới

Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, mang đến cơ hội tỏa sáng cho các tàinăng trên toàn cầu

Liên hệ với chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ cần thiết cho dự án của bạn

Trang chủ