18/10/2022 • Tin tức hoạt động

Ngày 17/10/2022 vừa qua, chương trình Đào tạo nội bộ về Xây dựng chiến lược 2023 chính thức diễn ra với sự góp mặt đông đủ của hơn 30 thành viên GalaxyOne bao gồm BOM và các Manager/Lead.

Tại buổi đào tạo, GalaxyOne đã tìm hiểu về các cách thức xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp như: phân tích SWOT, các tác động của môi trường bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển của GalaxyOne, cách thiết lập một kế hoạch kinh doanh cụ thể... Đồng thời, được ứng dụng các kiến thức đã học để xây dựng chiến lược cho các sản phẩm đang hiện hữu tại GalaxyOne như: OneSuite, OneTarget, OneData, OneConnection.

Những hoạt động đào tạo nội bộ luôn được GalaxyOne chú trọng và tổ chức thường xuyên, hướng đến việc nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn, nâng cao hiệu suất công việc cho mỗi cá nhân trong tổ chức.


#daotaonoibo #chienluoc2023G1 #GalaxyOne

Tin tức liên quan