30/01/2023 • Câu chuyện thành công

GalaxyOne (G1) cung cấp dịch vụ Quản trị ủy quyền (IT Managed Service) cho Vina Đại Phước nhằm giải quyết “bài toán” nguồn lực vận hành hệ thống CNTT.

Vina Đại Phước là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) phức tạp, gồm nhiều chi nhánh và trải rộng trên nhiều khu vực. Với các nhu cầu về hệ thống CNTT vận hành 24/7, cần được giám sát và hỗ trợ chặt chẽ, nhanh chóng trong khi doanh nghiệp đang cần đội ngũ nhân sự linh hoạt và nhiều chuyên môn. Điều này đã đưa ra cho Vina Đại Phước một bài toán về nguồn lực cũng như chi phí vận hành.

Sau một thời gian tìm hiểu và cân nhắc, Vina Đại Phước đã tin tưởng lựa chọn Dịch vụ Quản trị ủy quyền (IT Managed Services) của GalaxyOne nhằm giải quyết bài toán này, với nhiều ưu điểm

GalaxyOne sẽ quản trị và vận hành hạ tầng hệ thống CNTT tại 3 địa điểm của Vina Đại Phước

Cụ thể, GalaxyOne sẽ thay mặt Vina Đại Phước quản trị và vận hành hạ tầng hệ thống CNTT tại 3 địa điểm là: VP.HCM tại mPlaza Saigon, VP Kinh doanh tại 87 Hàm Nghi, Dự án Đại Phước Lotus tại Đồng Nai. Tại các địa điểm này, GalaxyOne sẽ triển khai các hoạt động giám sát, xử lý lỗi, báo cáo và đưa ra các đề xuất cải thiện hệ thống theo tiêu chuẩn ITIL.

Bên cạnh đó, GalaxyOne còn là đầu mối tiếp nhận và xử lý trực tiếp các vấn đề kỹ thuật, hỗ trợ người dùng cuối với quy trình triển khai chặt chẽ, nhanh chóng và chuyên nghiệp, từ bước tiếp nhận và xử lý yêu cầu đến suốt quá trình thực hiện, đánh giá và nghiệm thu kết thúc dự án.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Quản trị ủy quyền của GalaxyOne tại đây.

(*) Thông tin trong bài viết đã được sự đồng ý từ Vina Đại Phước.


Tin tức liên quan