24/01/2024 • Tin tức hoạt động

Sáng ngày 19/01/2024 tại văn phòng BStar Solutions, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa GalaxyOne và BStar Solutions.

Buổi lễ có sự hiện diện của Ông Đặng Thế Tài - TGĐ GalaxyOne, Ông Đỗ Vương Phong - TGĐ BStar Solutions, Ông Vương Anh Đức - Giám đốc Ban Chuyển đổi số, Galaxy Holdings cùng các thành viên đại diện 2 công ty.

Theo đó, 2 bên sẽ hợp tác trên các hoạt động bao gồm:

  • Hoạt động tư vấn (Pre-sales), xây dựng hồ sơ năng lực cho việc đấu thầu các dự án.
  • Đóng gói, bán hàng và triển khai các giải pháp sẵn có của BStar như RFID, Order/ Booking/ Complain Management System..., lồng ghép các dịch vụ thế mạnh của GalaxyOne như Security testing, DevSec, System Architecture Design, Software Requirement Specification, Managed Services...
  • Proposal và triển khai các dự án Chuyển đổi số cho mảng Giáo dục, Y tế... của Sovico Group.

Việc cộng hưởng thế mạnh và nguồn lực giữa 2 công ty thành viên trong Galaxy Holdings không chỉ giúp mở rộng cơ hội kinh doanh, tập trung và tối ưu hóa nguồn lực của cả 2 bên để triển khai các dự án công nghệ mà còn góp phần đem lại những giải pháp, dịch vụ công nghệ chất lượng và tối ưu cho khách hàng.

Chúc mừng GalaxyOne và BStar Solutions cho sự hợp tác toàn diện này!


Tin tức liên quan