02/03/2023
Với khoảng thời gian công tác tại GalaxyOne (G1), tôi nhận thấy đây là một môi trường đáng dấn thân để trải nghiệm, phát triển kỹ năng mềm và chuyên môn. G1 có khoảng 70% là dân công nghệ nhưng lại cảm nhận được sự cân bằng trong cảm xúc, thoải mái trong suy nghĩ và luôn hỗ trợ, chia sẻ với nhau dù trong hoàn cảnh nào.

Tin tức liên quan