26/07/2022 • Câu chuyện thành công

GalaxyOne kết hợp với TW Đoàn TNCS HCM xây dựng nền tảng Sinh Viên Việt Nam nhằm số hóa công tác hỗ trợ cho sinh viên.

Ứng dụng Sinh Viên Việt Nam giúp Sinh viên có thể đăng ký tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam một cách nhanh chóng và quản lý hồ sơ sinh viên của mình một cách hiệu quả.

Ứng dụng là công cụ hiệu quả giúp sinh viên đăng ký tham gia sự kiện do Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tổ chức trên toàn quốc. Sinh viên sau khi tham gia sự kiện và điểm danh thành công sẽ được tích luỹ thành tích hoạt động bổ sung vào kết quả học tập của mình. Ứng dụng còn giúp sinh viên đăng ký nhận học bổng hoặc hỗ trợ các công tác học tập, tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm...

Theo thống kê, có đến 3,000,000 sinh viên đã được hỗ trợ thông qua nền tảng này.

Ứng dụng Sinh Viên Việt Nam được xây dựng và phát triển bởi GalaxyOne - Công ty công nghệ trực thuộc Galaxy Holdings, thành viên của Tập đoàn Sovico.


Tin tức liên quan